Een taal en visie op samenwerken

Stel dat je aan het begin van een strategietraject nu eens niet zou zeggen: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Hoe mooi zou dat zijn?

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat het niet altijd die paar mensen zijn die zeggen wat zij denken? Dat alle standpunten aan bod komen in het besluitvormingsproces en dat het potentieel van de groep volledig wordt benut? De Deep Democracy methode kan je hierbij helpen.

De kracht van Deep Democracy
Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. En tegelijk een uiterst praktisch 5-stappen vergadermodel. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Om de wijsheid van de minderheid mee te nemen in het meerderheidsbesluit. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Door diep democratisch te besluiten neemt de daadkracht toe en wint het team aan effectiviteit en inclusiviteit. Met Deep Democracy denk je mét elkaar in plaats van voor elkaar, waardoor je duurzame besluiten neemt.

Een groot deel van het werken in organisaties bestaat nou eenmaal uit het nemen van beslissingen. En het zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. Besluitvormingsprocessen zijn niet altijd even effectief. Het kan zijn dat mensen zich niet gehoord voelen en ja zeggen, maar nee doen. Dat een – voor jouw gevoel – democratisch genomen besluit door een aantal mensen niet loyaal wordt gesteund. Voorkom dat mensen disfunctioneel gedrag gaan vertonen, zoals vertragen, zuchten, roddelen en ‘saboteren’, omdat er geen ruimte is (gemaakt) voor de stem van de minderheid. Deep Democracy kan je hierbij helpen.

Donders HRM is getraind (level 1 t/m 3) en gecertificeerd om deze methodiek in te zetten bij teamcoaching en bij besluitvormingsprocessen. Wil je eens sparren over Deep Democracy? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Deep democracy - Donders HRM