Hoe toekomstbestendig is de HR strategie in jouw organisatie?

Veel organisaties hebben geen eigen HR afdeling of HR adviseur in huis. Wijzigingen in bijvoorbeeld het arbeidsrecht zijn niet altijd bij ondernemers bekend en worden soms niet goed opgevolgd. Hierdoor kan een organisatie voor onverwachte kosten en risico’s komen te staan. Voor die organisaties is het goed om met een HR onderzoek in de vorm van een HR quick scan (regelmatig) te laten beoordelen:

 • of de HR strategie nog aansluit bij de visie, missie en doelen van de organisatie;
 • of het (toekomstig) medewerkersbestand nog aansluit bij de organisatiestrategie;
 • of je alles uit je medewerkers haalt wat er in zit;
 • of je voldoende aandacht besteed aan je werkgeversmerk en de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt;
 • of er nog wordt voldaan aan de wet- en regelgeving;
 • of de organisatie risico’s loopt als werkgever;
 • of de processen nog aansluiten bij het beleid.

Een HR quick scan kan ook worden gebruikt als 0-meting en om aansluitend met de resultaten een verbeterplan op te stellen.

Om snel en efficiënt in kaart te brengen hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van HR heeft Donders HRM een brede HR quick scan ontwikkeld. De scan maakt de huidige stand van zaken inzichtelijk en kan als basis worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in het HR-beleid. Wij gaan graag met jou in gesprek over de verschillende onderwerpen van het HR-beleid binnen jouw organisatie. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met alle ontvangen informatie.

Aan de hand van de analyse worden de sterktes, zwaktes en kansen van de HR strategie zichtbaar en stellen wij een rapportage op met voorstellen tot verbetering. De resultaten van de HR quick scan kunnen ook aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse. In een vervolgfase wordt op basis van maatwerk bepaald welke stappen als eerste worden genomen. Ook het direct doorvoeren van onderzochte ‘quick wins’ kan een eerste vervolgstap zijn.

Indien gewenst, kunnen wij ook een rol spelen bij de implementatie van deze veranderingen.

Wat zijn de kosten van de HR quick scan?

 • De kosten van de HR quick scan bedragen € 895,- (excl. BTW).
 • Voor eventuele vervolgacties naar aanleiding van de quick scan worden separate prijsafspraken gemaakt.

Wil je alleen een beknopt HR onderzoek laten doen of de basis op orde is?
Wij checken graag:

 • De inhoud van het medewerkersdossier (steekproef van 3 dossiers).
 • De standaard arbeidsovereenkomst.
 • De arbeidsvoorwaardenregeling of het personeelsreglement.

Je ontvangt een samenvattende rapportage over de resultaten.

Wat zijn de kosten van een beknopt HR onderzoek?

 • De kosten van een beknopt HR onderzoek bedragen € 495,- (excl. BTW).
 • Voor eventuele vervolgacties naar aanleiding van het onderzoek worden separate prijsafspraken gemaakt.