Team- en organisatievraagstukken

Organisaties zijn uniek en continu in beweging. In deze dynamische wereld is het prettig om een sparringpartner te hebben, die geen onderdeel is van de operationele organisatie. Die ‘out of the box’ meedenkt, ervaring heeft met organisatieverandering en een ongefilterde kijk heeft op de organisatie.

Wij leveren maatwerk op het gebied van ontwikkeling, coaching en training, rekening houdend met de specifieke behoeften van de organisatie en de teams.

Met teamcoaching brengen wij teams in beweging, zodat ruimte ontstaat voor ontwikkeling en verandering. Hierdoor kan de energie worden gericht op de gezamenlijke doelen. Een beter resultaat èn meer plezier in de samenwerking; dàt is wat wij willen bereiken met het coachen van teams.

Ingrid Donders – Adams is als Erkend Teamcoach geregistreerd bij de Stichting Registratie (StiR). De StiR is is een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland. Alleen coaches die een opleiding hebben gevolgd die goedgekeurd is door de StiR, kunnen zich bij dit register inschrijven. Daarnaast is het voor aangesloten coaches verplicht om een aantal bij- en nascholingen per jaar te volgen en deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.

Organisatieontwikkeling
Wij helpen organisaties te ontwikkelen door onder andere:

 • Mee te denken over de contouren van de organisatie bij strategische heroriëntatie, bij het onderzoeken van de ‘why’ van een organisatie (terug naar de bedoeling) of bij reorganisatie.
 • Het onderzoeken en ontwerpen van relevante en bij de situatie passende organisatiestructuren en het begeleiden bij de invoering ervan. Uiteraard als bijdrage aan de visie en richting van de organisatie en de strategische resultaatgebieden.
 • Mee te denken over en het inbedden van de best passende kernwaarden.

Teamontwikkeling
Wij helpen teams onder andere bij vraagstukken als:

 • Wij willen het team laten groeien en effectiever met elkaar laten samenwerken.
 • Wij vinden feedback geven, vragen en ontvangen lastig, maar willen dit wel graag leren en ontwikkelen.
 • Wij willen gewoon minder gedoe in het team en meer plezier met elkaar.
 • Onze medewerkers, leidinggevenden en management werken niet of onvoldoende samen. We willen meer verbinding met elkaar.
 • Wij willen graag inzicht in de drijfveren, het gedrag en de manier van communicatie en samenwerking van onze teamleden en managers.
 • Wij willen elkaar beter begrijpen, effectiever communiceren en duidelijker aanspreken.
 • Wij willen werken aan een hechter team dat elkaar veiligheid biedt en elkaar vertrouwen geeft.
 • Wij willen resultaatgerichter en efficiënter samenwerken.

Werkwijze
Onze aanpak bij teamcoaching en organisatieontwikkeling is altijd praktisch, laagdrempelig, resultaatgericht en in continu overleg met de opdrachtgever. Maar bovendien altijd gericht op het bereiken van commitment van de medewerkers. Wij werken met een aantal methodieken:

 1. De analyses van Profile Dynamics om inzicht te krijgen in de (onzichtbare) drijfveren van waaruit (zichtbaar) gedrag ontstaat. Hiermee wordt duidelijk waar de persoonlijke voorkeursstijl van communicatie en samenwerking ligt. Praktisch toepasbaar en zonder oordeel of ‘in hokjes plaatsen’ van mensen. De team-, afdelings- en organisatiedynamiek wordt inzichtelijk door de teamprofielen en dus bespreekbaar. 
 2. Het model van Patrick Lencioni om de risico’s en de succesfactoren voor high performing teams te meten. Op basis van de resultaten van een teamonderzoek kan worden gewerkt aan het wegnemen van de risico’s die het teamwork frustreren en aan de ontwikkeling van een succesvol team.
 3. Het teamwiel van Martijn Vroemen om teams naar succes te begeleiden. Elke succesfactor komt in (bijvoorbeeld) een dagdeel teamcoaching aan bod om zo het team weer in beweging te krijgen en de ontwikkelpunten te verhelderen.
 4. Deep Democracy is een gedachtegoed en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. En tegelijkertijd een praktisch 5-stappen model voor besluitvorming met aandacht en waardering voor de andere mening. Om de wijsheid van de minderheid mee te nemen in het meerderheidsbesluit. Om te zorgen voor inclusiviteit in de besluit- en meningsvorming.

Donders HRM helpt organisaties bij ontwikkel- en verandertrajecten. Op interim-basis, als teamcoach of in de vorm van een project of een training. In welke rol dan ook; je kunt altijd rekenen op een professioneel begeleider en sparringpartner. 

Wat vinden onze opdrachtgevers?

Het was een leerzame training. De trainer sloot op een prettige manier aan bij de groep. Zij voelde goed aan waar zij op door moest gaan, de beleving van de groep. Een prettige manier van presenteren met een goede afwisseling van uitleg, praktijk en filmpjes.
Deelnemer
Teamtraining 'Samenwerken'