Donders HRM is een samenwerking aangegaan met YibYib. Een digitale tool die ontwikkeling op persoonlijk, team- en organisatieniveau ondersteunt. En daar zijn we trots op!

YibYib faciliteert ontwikkeltrajecten en feedback processen en brengt met een overzichtelijk dashboard de ontwikkeling in kaart. Snel te implementeren op basis van standaard ‘flows’ en formulieren, maar ook volledig op maat in te richten en daardoor in te zetten op tal van ontwikkelvraagstukken. YibYib begeleidt mensen o.a. bij het vragen, geven, ontvangen en samen bespreken van feedback. 

Continue ontwikkeling, coaching en evaluatie in plaats van – of aanvullend op – het jaarlijkse beoordelingsgesprek maakt de ontwikkelingscyclus veel effectiever en bespaart veel tijd en geld. “Medewerkers hebben er baat bij het hele jaar door te horen hoe ze hebben gepresteerd en hoe het nog beter kan. Dat verhoogt niet alleen de prestaties van medewerkers, maar ook de tevredenheid en het verlaagt de kans op stress en een burn-out.” Dit blijkt uit een 7-jarig onderzoek van docent Human Resources Management dr. Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam.

YibYib stelt medewerkers ook in staat om zelf de regie te pakken over hun ontwikkeling door zelfreflectie en door gericht om feedback te vragen. Door je openhartig naar elkaar uit te spreken, werk je continu aan groei en samenwerking.

YibYib faciliteert o.a.:

  • persoonlijke ontwikkeling;
  • het monitoren van leerdoelen en reflectie;
  • het monitoren van teamafspraken en -ontwikkeling;
  • feedback processen (persoonlijk, team en extern);
  • medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken;
  • inzicht in bovenstaande ontwikkelingen voor zowel de medewerker, de manager als de directie d.m.v. een overzichtelijk dashboard.

Is jouw organisatie ook toe aan een alternatief voor de traditionele beoordelingscyclus? Een cyclus die wel rekening houdt met de complexiteit van de werkzaamheden en de aangepaste doelen in de loop van het jaar? Kijk dan voor meer informatie eens op www.yibyib.com.