Stel dat je aan het begin van een strategietraject nu eens niet zou zeggen: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Wat zouden we dan grootse dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die zeggen wat zij denken? Dat alle standpunten aan bod komen en het potentieel van de groep volledig wordt benut?

Een groot deel van het werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen. En het zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Het kan zijn dat mensen zich niet gehoord voelen en ja zeggen, maar nee doen. Als er geen ruimte is voor de stem van de minderheid dan kunnen mensen gaan vertragen, zuchten, roddelen en ‘saboteren’. Wat uiteindelijk leidt tot disfunctioneel gedrag.

Donders HRM heeft in augustus een training gevolgd om de strategie van Deep Democracy toe te kunnen passen in besluitvormingsprocessen in groepen of teams.

Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. En tegelijk een praktisch 5-stappen gespreksmodel. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Om de wijsheid van de minderheid mee te nemen in het meerderheidsbesluit. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Door diep democratisch te besluiten neemt de daadkracht toe en wint het team aan effectiviteit en inclusiviteit.

Het 5-stappen gespreksmodel: