De beweging die bij veel organisaties op dit moment gemaakt wordt, is van functie- en afdelingsgericht sturen naar proces gestuurd en zelforganiserend werken. Teams en medewerkers worden – gefaciliteerd door hun manager – zelf verantwoordelijk voor het resultaat en maken de stap naar resultaatverantwoordelijke teams. Meer zelfstandigheid, maar ook meer verantwoordelijkheden en de creatie van eigenaarschap bij medewerkers.  

Dit kan alleen goed worden toegepast als de managers en medewerkers in staat zijn optimaal te functioneren. Ontwikkeling van competenties en het creëren van een transparante en motiverende cultuur, waarbij feedback mag en kan worden gegeven, zijn hierbij essentieel. Het creëren van een dergelijke cultuur vraagt een andere aanpak dan de ontwikkeling van vaardigheden.

Bij cultuur- en verandermanagement, maar ook bij o.a. het stimuleren van feedback, wordt aanspraak gedaan op houding en gedrag van medewerkers. Hierbij is het van doorslaggevend belang dat medewerkers inzicht krijgen in de eigen (onzichtbare) eigenschappen, normen en waarden, waardoor het denken en handelen wordt bepaald, maar ook in dat van hun collega’s. Een drijfverenanalyse kan hiervoor een goed hulpmiddel zijn.

Het ijsbergmodel in de afbeelding hiernaast laat zien hoe onzichtbare drijfveren de basis vormen van onze normen en waarden en tot uiting komen in gedrag. De drijfverenanalyse van Profile Dynamics richt zich vooral op dat deel van de ijsberg dat zich onder de oppervlakte bevindt: de drijfveren die ten grondslag liggen aan ons gedrag.

Met de drijfverenanalyse wordt gedrag, samenwerking en communicatie inzichtelijk gemaakt en kunnen bestaande patronen worden besproken en doorbroken. Er wordt een gemeenschappelijke ‘taal’ gecreëerd, waardoor het (durven) geven van feedback eenvoudiger wordt.

Een analyse van de drijfveren van het volledige team geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen individuele groepsleden in het team en biedt handvatten om constructief samen te werken. De analyse geeft ook antwoord op de vraag of de mensen in het team de juiste zijn voor hun functie of rol binnen de organisatie en op welke wijze het team het best de werkzaamheden onderling kan verdelen. De teamprestatie wordt hierdoor optimaal.

De afgelopen weken heb ik bij een van mijn opdrachtgevers de sessies ‘Meer inzicht in drijfveren’ gegeven. Interactieve en waardevolle bijeenkomsten, waarin de medewerkers het inzicht in zichzelf en elkaar versterken door de methodiek van Profile Dynamics. Het is mooi om samen te onderzoeken hoe je de communicatie en samenwerking kunt versterken door vanuit de verschillende kleuren te denken, jezelf te (her)kennen en te proberen de ander te begrijpen.