In 2013 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf, Donders HRM. Met focus op HRM, team- en organisatieontwikkeling. Vanuit passie voor organisaties en mensen. Om de organisaties en teams van mijn klanten elke dag een beetje beter te helpen maken. Daar krijg ik energie van en daar ligt mijn passie. Teams en organisaties in beweging brengen.

Vanuit mijn rol als HR- en organisatieadviseur werk ik veel met teams. Organisch en gevoelsmatig intervenieer ik, stel ik (reflecterende) vragen en werk ik aan de ontwikkeling van teams. Ik heb een onderzoekende instelling, dus ik stel vanuit een intrinsieke zoektocht naar kennis en inzicht altijd veel vragen. Maar hoe kan dat meer onderbouwd, hoe krijg ik meer inzicht in patronen en systemen binnen teams als er gedoe is en welke interventies helpen dan om die te doorbreken? Van daaruit is de wens ontstaan om mezelf verder te verdiepen en te ontwikkelen in de rol van teamcoach. Ik heb in 2020 de opleiding Teamcoaching Essenties en daarna de Teamcoaching Topklas bij Teamchange gevolgd. Met als kers op de taart de registratie in het StiR-register: het onafhankelijke keurmerk voor professioneel begeleiders.

Pittige en intensieve opleidingen, waarin de essenties van het vak van teamcoaching worden geleerd, maar waar ook een flinke dosis zelfinzicht en zelfreflectie aan bod komt. Een mooie (her)ontdekkingsreis naar mezelf en naar waar mijn eerdergenoemde passie ligt.

In dit blog neem ik je graag mee in mijn ontwikkeling en de eyeopeners die ik tegenkwam in het afgelopen jaar.

Wat waren eyeopeners voor mij? 

  • Laat het team het werk doen. Ik ben resultaatgericht en ik zie dat ook terug in mijn werk. Ik werk graag naar een doel of resultaat toe en werk daar ook hard voor. Ook dat geeft mij energie. Tegelijkertijd is dat ook mijn valkuil. Hoe harder ik werk, hoe minder dat een ander hoeft te doen. En dat is een mooi leermoment als teamcoach: laat het team het werk doen. Ik hoef het probleem of het vraagstuk niet op te lossen. Ik begeleid het team door vragen te stellen, door (zichtbare en onzichtbare) interventies te doen en door te reflecteren. Zorgvuldigheid en verbinding gaan vòòr snelheid: als het proces goed is, komt het resultaat vanzelf.
  • Modellen maken de complexiteit simpeler en inzichtelijk. Vaak werkte ik al organisch of gevoelsmatig met onderdelen uit bijvoorbeeld het coach- of teamwiel en doe ik interventies of reflecties tijdens het werken met teams. Ik heb daar zelden modellen voor gebruikt. De opleiding heeft me inzicht gegeven om dat in de toekomst tóch vaker te doen: modellen maken de complexiteit binnen teams vaak simpeler en inzichtelijk, maar ook uitlegbaar. Het geeft mezelf handvatten als teamcoach, maar dat geldt ook voor het inzicht van de teamleden in wat er gebeurt binnen het team. Ik ben ervan overtuigd dat inzicht en begrip ook basisingrediënten zijn voor een goed proces naar succesvolle teams.
  • Het team helpen te leren kijken naar zichzelf èn daar meteen ook wat mee te doen. Reflectie èn actie. Met als resultaat meer onderling begrip, betere communicatie, meer eigenaarschap en effectievere besluitvorming. Met respect voor de verschillen binnen het team.
  • De wijsheid ligt bij het team en je helpt als teamcoach het team bij het stellen van hún diagnose of bij de ontwikkeling van hún programma. Dat hoef je als teamcoach niet zelf te doen.
  • Durven te improviseren en altijd te werken in hethier en nu’.
  • Het belangrijkste dat ik meeneem in mijn rol als teamcoach, is mezelf. Ik ben meer dan de teamcoach alleen. Ik neem mijn praktijkervaring mee vanuit mijn rol als HR- en organisatieadviseur, mijn helicopterview, directheid, snelle schakelen, praktische insteek, leergierigheid en nieuwsgierigheid en ik doorzie vaak snel hoe een organisatie werkt. En ik deel ook graag mijn gezonde dosis humor. Want dat brengt (werk)plezier en het relativeert. Ook in het coachen van teams.

Hoe zie ik mijn rol als teamcoach?

Ik help teams en organisaties om ruimte te maken voor beweging en verandering, zodat de energie kan worden gericht op het resultaat en de doelen. Zonder daarbij het team en de verbinding uit het oog te verliezen. Want het team moet ook plezier hebben met elkaar.

Een beter resultaat èn meer plezier in de samenwerking; dàt is wat ik wil bereiken in het coachen van teams.

De teamleden helpen ontwarren, helpen communiceren met elkaar, elkaar echt beter te leren kennen, het vertrouwen en de verbinding (terug) te vinden, de wijsheid uit de minderheid te halen en de minderheid erbij te betrekken (daar zit vaak waardevolle informatie) en het team minder van hetzelfde te laten doen. Verwonderd zijn en onderzoekend.

De stip op de horizon

Ik ben nog niet af, maar ik ben op weg naar een stip op de horizon. Een stip die altijd een stip zal blijven, want de perfecte teamcoach, HR- of organisatieadviseur bestaat niet. Die stip staat voor mij voor ontwikkeling en beweging, want om doelen te behalen moet je in beweging blijven. Niet alleen de teams en organisaties van mijn klanten, maar ik zelf ook.

Wil je meer weten of eens sparren over jouw groei of het ‘gedoe’ in jouw team? Neem gerust contact met me op!