De wereld om ons heen verandert snel. Nieuwe (technologische) ontwikkelingen, een groeiende 24 uurs economie, we willen steeds meer tijd- en plaatsongebonden doen en werken. De omstandigheden veranderen en organisaties proberen in rap tempo hierin mee te veranderen. Veranderen is mensenwerk. Maar kunnen alle mensen die verandering ook maken? En ben jij als manager ook in staat om jouw mensen te motiveren voor deze verandering? 

Een eerste stap in dit veranderingsproces is bewustwording. Mensen, teams en organisaties hebben denkpatronen ontwikkeld, die houding, gedrag en motivatie voorspellen. Drijfveren van mensen liggen hieraan ten grondslag. Als je deze drijfveren inzichtelijk kunt maken, dan treedt er bewustwording op van deze denkpatronen. Met dit inzicht kun je grip krijgen op de veranderbereidheid van mensen en mensen op de juiste manier in beweging krijgen.

Benader en motiveer mensen zoals zij benaderd en gemotiveerd willen worden. Dat is het uitgangspunt en meteen ook de kracht van Profile Dynamics. Communicatie, samenwerking en veranderen heeft voor ieder mens een andere betekenis. Wees je hiervan bewust. 

Profile Dynamics maakt drijfveren inzichtelijk en geeft kleur aan de drijfveren om eenduidigheid en eenvoud in de gezamenlijke ’taal’ te brengen. Wat heeft elke drijfveer / kleur nodig bij verandering? 

Paars: geef aandacht aan identiteit, behoud wat goed is, informele leiders, neem afscheid van bestaande symbolen en rituelen, maar creëer ook nieuwe.

Rood: wil snelheid en actie, met respect voor elkaar, durft risico’s te nemen en geef simpelweg aan dat we het ‘op deze manier’ gaan doen.

Blauw: geef duidelijkheid, gebruik de hiërarchische lijnen, ben eerlijk, geef instructies of een draaiboek. 

Oranje: geef uitdagende doelen, deel successen, organiseer bijeenkomsten om te delen en te vieren, beloon met bonussen, stel KPI’s op.

Groen: geef regelmatig terugkoppeling, werk vanuit het teambelang, creëer draagvlak en zorg voor harmonie.

Geel: geef vrijheid om na te denken over ideeën en strategie op lange termijn, maar wel binnen kaders (vrijheid ‘in the box’), geef inzicht in het ‘waarom’.

Turkoois: geef het maatschappelijke doel aan, blijf bescheiden en geef aan wat je kunt achterlaten in / bijdragen aan de wereld.