De WAB is het antwoord op de Wet Werk & Zekerheid (WWZ), die in 2015 is ingevoerd. De nieuwe wet omvat een pakket maatregelen die de verschillen tussen vast werk en flexibel werk moet verkleinen en gaat in op 01 januari 2020.

Wat verandert er onder meer?
De ketenbepaling, de berekening van de transitievergoeding, de inzet van payrollers, er komt een cumulatiegrond bij ontslag, werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor medewerkers met een vast contract en een hogere WW-premie voor medewerkers met een tijdelijk of flexibel contract en het soort contract moet vanaf 01 januari 2020 verplicht op de loonstrook van de medewerker worden vermeld.

We lichten de ketenbepaling (opvolging van arbeidsovereenkomsten) in deze blog uit.

De maximumtermijn van de ketenbepaling gaat van 2 naar 3 jaar.

Tot 01 januari 2020 is van een vast contract sprake als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan en/of als elkaar opvolgende contracten gezamenlijk een periode van twee jaar overschrijden. Van opvolgende contracten is sprake bij een tussenpoos van zes maanden of minder.

Vanaf 01 januari 2020 is van een vast contract sprake als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan en/of als elkaar opvolgende contracten gezamenlijk een periode van drie jaar overschrijden. Van opvolgende contracten blijft sprake bij een tussenpoos van zes maanden of minder.

Overgangsrecht: de wijzigingen van de WAB gaan op 01 januari 2020 in; de nieuwe regels gelden dan ook direct. Dat betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 01 januari 2020 de ketenbepaling van 3 jaar direct van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 01 januari 2020. Dit is anders als een gunstigere regeling voor de medewerkers geldt op basis van een CAO en er zijn uitzonderingen in het onderwijs.

Welke acties kun je als werkgever nu al uitvoeren?

  • Breng in kaart welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten er zijn, wanneer ze eindigen, hoe lang ze dan hebben geduurd en het hoeveelste contract het is.
  • Kijk goed hoe vaak en tot maximaal wanneer de contracten verlengd mogen worden op basis van het huidige recht, het nieuwe recht en het overgangsrecht.
  • Houd (vanaf nu al) bij het aannemen van nieuwe medewerkers de nieuwe regels in ogenschouw als het gaat om het afspreken van de duur van een tijdelijk contract.

En denk je er over na om afscheid te nemen van medewerkers? 
Vanaf 01 januari 2020 geldt een lagere opbouw van de transitievergoeding: het overgangsrecht voor 50-plussers komt te vervallen en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen korte en lange dienstverbanden. Bovendien maken medewerkers vanaf 2020 direct aanspraak op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Nu is dat pas na 2 jaar dienstverband. Neem deze overwegingen mee bij de vraag of je juist dit jaar of pas volgend jaar dienstverbanden wilt opzeggen.