hr business partner | Donders HRM | BlogBlog

Wat verandert er onder meer in 2019?

Kraamverlof wordt geboorteverlof (Wet WIEG). Nu krijgen partners van de moeder na de geboorte van een baby twee dagen kraamverlof, betaald door de werkgever. Dat kraamverlof wordt vanaf 1 januari 2019 geboorteverlof en omvat maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners…

LEES MEER
hr business partner | Donders HRM | BlogBlog

Deep Democracy: de wijsheid van de minderheid

Stel dat je aan het begin van een strategietraject nu eens niet zou zeggen: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al…

LEES MEER
Blog

Inzicht in drijfveren / zelfinzicht

De beweging die bij veel organisaties op dit moment gemaakt wordt, is van functie- en afdelingsgericht sturen naar proces gestuurd en zelforganiserend werken. Teams en medewerkers worden – gefaciliteerd door hun manager – zelf verantwoordelijk voor het resultaat en maken de stap naar resultaatverantwoordelijke teams. Meer zelfstandigheid, maar ook…

LEES MEER
hr business partner | Donders HRM | BlogBlog

Organisaties in beweging: hoe dragen drijfveren hieraan bij?

De wereld om ons heen verandert snel. Nieuwe (technologische) ontwikkelingen, een groeiende 24 uurs economie, we willen steeds meer tijd- en plaatsongebonden doen en werken. De omstandigheden veranderen en organisaties proberen in rap tempo hierin mee te veranderen. Veranderen is mensenwerk. Maar kunnen alle mensen die…

LEES MEER